WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

PRACE I ROBOTY ZIEMNE

KRUSZYWA OZDOBNE I DOLOMITOWE

+48 608 366 394

Rozbiórki Częstochowa

Realizujemy prace również w Częstochowie i okolicy.

Wiadomo że przy wybudowaniu nowych obiektów budowlanych a z braku miejsca przez ciasną zabudowę będzie konieczność wyburzenia obiektów. Najprawdopodobniej te obiekty będą nie do   użytku lub nawet nie nadające się do remontu. Gdy zaistnieje taka konieczność po wyburzeniu będzie trzeba dokonać wykopów, które później trzeba będzie zasypać aby przyszykować podbudowę. Podbudowa jest kluczowym procesem do wybudowania fundamentów.