Bezpieczeństwo przy pracach wyburzeniowych – zasady

Prace wyburzeniowe uchodzą za niebezpieczne. Dlatego należy je wykonywać z należytą ostrożnością, a także według określonych zasad. Pozwala to zminimalizować ryzyko upadków z wysokości, uszkodzeń ciała czy też zniszczenia mienia....

Co zrobić z gruzem po wyburzeniu?

Niewątpliwie skutkiem ubocznym przeprowadzonej rozbiórki lub wyburzenia budynku są duże ilości odpadów budowlanych. I bez względu na to, czy dochodzi do likwidacji obiektu budowlanego z ceglanego muru czy z bloczków...