Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu z użyciem najlepszych materiałów

Przed przystąpieniem do realizacji wielu inwestycji (zwłaszcza drogowych), często pojawia się konieczność odpowiedniego przygotowania i wzmocnienia gruntu. Wszystko po to, aby możliwe stało się bezpieczne i efektywne wykonanie wszelkich robót konstrukcyjnych. Taki efekt pozwala uzyskać odpowiednio wykonana stabilizacja gruntu, którą zajmują się nasi specjaliści.

Jest to proces technologiczny, polegający na rozdrobnieniu gruntu, a także wymieszaniu go z dobranym spoiwem. Efektem tych działań jest uzyskanie właściwych parametrów użytkowych i stabilniejszego gruntu. Proces ten pozwala ponadto na przygotowanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Wszelkie technologie oraz rodzaje spoiwa dobieram w zależności od specyfiki gruntu, jak również realizowanej inwestycji. Korzystamy z najlepszych dostępnych materiałów oraz nowoczesnych, zaawansowanych sprzętów. Zapewnia to gwarancję skuteczności wykonywanych działań.

Izolacja gruntu spoiwami hydraulicznymi

W ramach przeprowadzanych działań, proponujemy między innymi wykorzystanie tak zwanych spoiw hydraulicznych. W tym celu stosowane są materiały sypkie, a także woda do ich utwardzenia. W zależności od rodzaju zastosowanych tworzy, wykonujemy:

  • stabilizacje gruntu cementem – wykonujemy je przede wszystkim w ramach przygotowań do inwestycji drogowych. Za każdym razem dobieramy odpowiedni rodzaj cementu, tak aby gotowy grunt spełniał najważniejsze wymagania związane z wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na wpływ różnego rodzaju czynników zewnętrznych,
  • ulepszanie podłoży specjalnym spoiwem drogowym – powstaje ono z mieszanki różnych materiałów, między innymi żużlu i cementu. Do tego dochodzą dodatki pozwalające znacząco zwiększyć wytrzymałość stabilizacji,
  • stabilizacja gruntu rodzimego lub nawiezionego żużlem i popiołami lotnymi – tego typu produkty w większości przypadków stosowane są jako materiały dodatkowe, pozwalające na lepsze dostosowanie gruntu do panujących warunków. Wszystko to po to, aby uzyskać właściwe parametry wytrzymałościowe.

Zastosowanie spoiw hydraulicznych jest niezwykle powszechnie, nie tylko w przypadku inwestycji drogowych. Wieloletnie doświadczenie w branży sprawia, że zawsze jesteśmy w stanie wskazać optymalne rozwiązania, w oparciu o dokładną analizę gruntu i miejsca realizacji.

Stabilizacja gruntu wapnem i z użyciem dodatków hydrofobowych

Nasza firma zajmuje się również stabilizacją gruntu z użyciem innych materiałów, na przykład wapnia. Jest to optymalna metoda w przypadku gruntów mających kontakt z wilgocią. Wapno jest w stanie odpowiednio osuszyć podłoże, a także zmienić odczyn gruntu. To samo tyczy się dodatków hydrofobowych. Chronią one przed wpływem nie tylko wilgoci, ale też skrajnie niskich temperatur.

Wykonana w ten sposób stabilizacja gruntu gwarantuje utrzymanie odpowiednich parametrów użytkowych przez bardzo długi czas. W pozytywny sposób wpływa to oczywiście na realizację inwestycji budowlanej.

Wzmacnianie podłoży spoiwem metodą in situ oraz in place

Za każdym razem dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów, proponując optymalne rozwiązania, które dają gwarancję uzyskania najlepszych możliwych efektów. Z tego powodu stabilizacja jest przez nas wykonywana na dwa różne sposoby.

Pierwszy z nich obejmuje realizację na miejscu (in situ). Przeprowadzana jest ona w kilku etapach – rozsypywanie spoiwa poprzedzane jest przygotowaniem podłoża gruntowego poprzez jego wyrównanie i spulchnienie. Następnie dochodzi do mieszania grunt ze spoiwem przy użyciu specjalnego recyklera. Gdy powstanie jednorodna mieszanka, położona warstwa jest zagęszczana i wyrównywana. Stabilizacja na miejscu gwarantuje nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale również uzyskanie optymalnych parametrów nośności oraz wytrzymałości.

Drugim sposobem jest stabilizacja stacjonarna (in place), wykonywana w specjalnej wytwórni. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów, proces mieszania i dozowania składników odbywa się w sposób automatyczny. Gwarantuje to uzyskanie bardzo wysokich parametrów użytkowych.

Firma Eko Grand realizuje prace stabilizacyjne na terenie województwa śląskiego, a także w innych regionach Polski. Działamy między innymi w takich miastach jak Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze i Tychy.