Stabilizacja gruntu Sosnowiec

Stabilizacja gruntu w Sosnowcu

Nowoczesny sprzęt i dostęp do najnowszych technologii – wszystko to sprawia, że przeprowadzane przez nas roboty ziemne dają gwarancję najwyższej jakości. Klientom z Sosnowca i okolic oferujemy profesjonalne stabilizacje gruntu cementem i innymi spoiwami, które pozwalają na znaczną poprawę parametrów wytrzymałości podłoża.

W ten sposób nadaje się ono do wykorzystania pod inwestycje. Dzięki naszym staraniom, możliwe staje się też przygotowanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Wszystko to bez względu na specyfikę gruntu, jak również panujących warunków.

Izolacja gruntu spoiwami hydraulicznymi, wapnem i dodatkami

Naszym celem jest odpowiednie wzmocnienie gruntu, tak aby możliwe było przeprowadzenie inwestycji drogowej lub innego rodzaju. Żeby uzyskać taki efekt, dobieramy optymalne spoiwa, które najlepiej pasują do specyfiki terenu oraz konkretnych warunków. W zależności od potrzeb naszych Klientów, korzystamy między innymi z cementu, żużlu, popiołu, specjalnych spoiw drogowych, a także wapna i mieszanek z dodatkami hydrofobowymi. Tak rozumiane wzmacnianie podłoży spoiwem przekłada się na lepszą odporność gruntu na wpływ wody i uszkodzeń mechanicznych. Mieszanie rozsypywanie spoiwa przeprowadzamy na miejscu lub stacjonarnie.

Nasza oferta ma charakter kompleksowy. Obejmuje stabilizację gruntu w Sosnowcu, a także w takich miastach jak Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Olkusz, Wolbrom oraz Oświęcim. Zachęcamy do kontaktu z nami celem omówienia realizowanych usług.