Blog

Jak wygląda proces rozbiórki?

Rozbiórka budynku to wieloetapowy proces, który w wielu przypadkach wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Dopełnienie formalności to jedno. Nie mniej istotne jest zachowanie właściwej kolejności prac. W przeciwnym razie cały proces...

Jak przygotować budynek do rozbiórki?

Żeby rozbiórka budynku przebiegła w sposób prawidłowy i maksymalnie sprawny, najpierw musi powstać dokładny plan całego przedsięwzięcia. Zawierać będzie on wszystkie kluczowe czynności, które muszą zostać zrealizowane. Także te związane...

Na czym polega kruszenie gruzu?

Prace remontowo-budowlane generują spore ilości gruzu. Niestety, odpad stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego musi być składowany zgodnie z przepisami. Można go również poddać recyklingowi. Jednym z etapów pozwalających na...

Jaki sprzęt potrzebny jest do wyburzenia budynku?

Szeroki zakres prac realizowanych podczas wyburzania konstrukcji budowlanych, a także wysoki poziom ich skomplikowania, sprawia, że nie mogą one zostać wykonane bez użycia odpowiedniego sprzętu. Z reguły są to specjalistyczne...

Czy wyburzenie budynku wymaga zezwolenia?

Szybkie uporanie się z rozbiórką starego budynku to często kluczowy warunek przystąpienia do nowej inwestycji. Konieczne jest dokładne uprzątnięcie terenu, a następnie jego wyrównanie. Wszystko po to, aby w tym...

Bezpieczeństwo przy pracach wyburzeniowych – zasady

Prace wyburzeniowe uchodzą za niebezpieczne. Dlatego należy je wykonywać z należytą ostrożnością, a także według określonych zasad. Pozwala to zminimalizować ryzyko upadków z wysokości, uszkodzeń ciała czy też zniszczenia mienia....

Co zrobić z gruzem po wyburzeniu?

Niewątpliwie skutkiem ubocznym przeprowadzonej rozbiórki lub wyburzenia budynku są duże ilości odpadów budowlanych. I bez względu na to, czy dochodzi do likwidacji obiektu budowlanego z ceglanego muru czy z bloczków...