Gdzie zgłosić wyburzenie budynku?

Gdzie zgłosić wyburzenie budynku - foto

Wyburzenie budynku to duży projekt, który wymaga odpowiedniego przygotowania – również formalnego. W większości przypadków konieczne jest uzyskanie zezwolenia na działanie, w innych wystarczy zgłoszenie planowanego zabiegu. Dzisiaj postanowiliśmy omówić tę drugą sytuację.

Kiedy wystarczy zgłoszenie wyburzenia budynku?

W wielu przypadkach, aby przeprowadzić wyburzanie budynku, konieczne jest uprzednie uzyskanie pozwolenia. Niemniej w niektórych sytuacjach wystarczy pozwolenie. Sytuacja ta ma miejsce, kiedy zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

  • wysokość budynku jest nie większa niż 8 m,
  • odległość obiektu od granicy działki wynosi minimum połowę wysokości budynku,
  • budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską,
  • budynek nie znajduje się w rejestrze zabytków,
  • wyburzenie budynku nie spowoduje zagrożenia dla stanu stosunków wodnych, warunków sanitarnych i ogólnego stanu środowiska.

Urząd miasta, województwa lub gminy

Planowane wyburzenia budynków należy zgłaszać do odpowiednich organów. Na podstawie art. 50 Kodeksu urbanistycznego i budowlanego, inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar wyburzenia budynku staroście poprzez właściwy organ. W kwestii wyboru tego organu istnieje kilka możliwości. Najprostszym wyborem jest urząd miasta lub gminy. Może to być także urząd województwa. W niektórych miastach, zwłaszcza tych większych, dopuszcza się również możliwość zgłoszenia planowania wyburzenia w urządzenie dzielnicowym, właściwym dla lokalizacji danego budynku. Poza wymienionymi urzędami dokumenty można składać również bezpośrednio w starostwach powiatowych.

Zgłoszenie planowanego wyburzenia budynków powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i samego projektu. Po otrzymaniu zgłoszenia starosta ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli w tym czasie nie zostaną przedstawione żadne przeciwwskazania wobec projektu, można przystąpić do jego realizacji.

Powiadomienie sąsiadów

Poza kwestiami formalnymi, warto pamiętać również o sprawach czysto ludzkich. Planując wyburzenia budynków, warto informować o tym sąsiadów. Mogą oni mieć uwagi, co do sposobu przeprowadzenia wyburzenia, a ich zgłoszenia są ważne w procesie planowania. Komunikacja z sąsiadami jest niezbędna, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów i opóźnień. Pamiętaj, że proces wyburzania to zabieg generujący dosyć wysoki hałas, a czasami również wstrząsy gruntu. Pomimo że stosujemy nowoczesne technologie istotnie ograniczające te negatywne efekty wyburzania, proces przeprowadzania zabiegu z pewnością będzie odczuwalny dla sąsiadów.

Wspieramy w formalnościach

Zdajemy sobie sprawę, że kwestie formalne mogą być dla inwestorów trudne do zrozumienia. Dlatego świadczymy w tym obszarze pełne wsparcie. Działamy w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez klienta lub pomagamy mu w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów. Jesteśmy obecni również przy składaniu wniosków.

Planowanie wyburzenia budynków wymaga dopełnienia skomplikowanych procedur i wielu zgłoszeń. Trzeba pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a specyficzne wymagania mogą zależeć od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej wartość historyczna, a nawet obecność rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Kluczowe jest zrozumienie, czy w danej sytuacji zgłoszenie planu wyburzenia obiektu będzie wystarczające Później pozostaje złożyć właściwy dokument w urzędzie miasta, gminy lub województwa – alternatywnie w starostwie, ponieważ ostatecznie to starosta rozpatruje tego typu zgłoszenia.