Ile czasu jest potrzebne na rozbiórkę?

Ile czasu jest potrzebne na rozbiórkę - foto

Jeśli chcesz rozebrać budynek, musisz to zgłosić odpowiednim organom. W niektórych przypadkach potrzebujesz jednak pozwolenia na taką czynność. Sprawdź, jakich formalności powinieneś dopełnić, aby dokonać rozbiórki zgodnie z prawem!

Rozbiórki budynków – co trzeba wiedzieć?

Zanim przystąpimy do pracy, dowiedzmy się w urzędzie, jakie warunki trzeba spełnić, aby przeprowadzić rozbiórkę zgodnie z prawem.

Ogólnie rzecz biorąc, możemy kierować się prostą zasadą, według której nie potrzebujemy pozwolenia, gdy wysokość budynku jest niższa niż 8 metrów. Należy również zaznaczyć, że nie może być on objęty ochroną konserwatorską, ani wpisany do rejestru zabytków. Przypominamy, że odległość od granicy działki musi wynosić przynajmniej połowę wysokości budynku. W takiej sytuacji powinniśmy jedynie zgłosić prace do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Jak zgłosić rozbiórkę budynku?

Przede wszystkim powinieneś wypełnić wniosek. Nie powinno Ci to jednak sprawić większych trudności, dlatego nie musisz korzystać z usług konstruktora, i architekta. W dokumencie określamy termin rozbiórki, a także zakres i sposób ich wykonania. Pamiętajmy, żeby dołączyć do niego:

  • zgodę właściciela budynku,
  • szkic usytuowania obiektu,
  • opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • opinie, uzgodnienia lub uprawnienia innych organów, określone w przepisach szczególnych, w zależności od usytuowania działki,
  • projekt rozbiórki obiektu, ale tylko wtedy, gdy zażąda tego starosta lub prezydent miasta.

Ile mamy czasu na rozbiórkę?

Przypominamy, że rozbiórkę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach od jej zgłoszenia, pod warunkiem, że w tym czasie starosta lub prezydent miasta nie wniósł sprzeciwu. W niektórych przypadkach organ nakłada na właściciela obiektu obowiązek uzyskania pozwolenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy prace mogłyby pogorszyć warunki sanitarne, stosunki wodne lub stan środowiska.

Oprócz tego potrzebujemy pozwolenia, jeśli urząd poda warunki, od których spełnienia uzależnia prowadzenie rozbiórki. Pamiętajmy, że możemy odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni. Roboty rozbiórkowe należy wykonać w ciągu 2 lat od terminu podanego we wniosku.

Jak szybko i bezpiecznie wyburzyć budynek?

Zanim zabierzemy się do rozbiórki, opracujmy plan działania. Jeśli chcemy wyburzyć dom w zabudowie szeregowej, powinniśmy zabezpieczyć ściany sąsiednich budynków. Pamiętajmy, żeby wygospodarować miejsce do składowania odpadów. Oprócz tego musimy podjąć decyzję, czy chcemy wyburzać dom, czy go rozebrać. W pierwszym przypadku całkowicie niszczymy budynek, natomiast w drugim zachowujemy niektóre elementy do ponownego użytku. Zanim dokonamy rozbiórki, odłączmy wszystkie media.

Aby prace przebiegały sprawnie i bezpiecznie, skorzystaj z usług doświadczonej firmy. Fachowcy dysponują specjalistycznym sprzętem, zanim jednak przystąpią do rozbiórki, wykonają dokładną analizę. Specjaliści wezmą pod uwagę stan i położenie budynku, a następnie przygotują szczegółowy plan działania. Nasza firma zajmie nie tylko rozbiórką lub wyburzeniem, lecz także uzyska niezbędne pozwolenia i zabezpieczy teren. Ponadto posprzątamy i posegregujemy materiały i pozostałości po budynkach. Na koniec oczyścimy teren tak, żeby był gotowy pod kolejną inwestycję. Prace rozbiórkowe można wykonać o każdej porze roku, dzięki czemu unikniemy kosztownych opóźnień.

Jeśli inwestor nie dopełni wspomnianych formalności, prace rozbiórkowe zostaną uznane za samowolę budowlaną. Samo zgłoszenie nie jest skomplikowane, ani czasochłonne, a pozwala uniknąć poważnych problemów.