Na czym polega kruszenie gruzu?

rozbiórka budynku - ruiny

Prace remontowo-budowlane generują spore ilości gruzu. Niestety, odpad stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego musi być składowany zgodnie z przepisami. Można go również poddać recyklingowi. Jednym z etapów pozwalających na ponowne wykorzystanie surowca jest kruszenie gruzu. Na czym ono polega? Jak firma rozbiórkowa może ułatwić odzysk materiału?

Recykling i kruszenie gruzu – na czym polegają?

Recykling gruzu to proces pozwalający na jego ponowne wykorzystanie. Składa się o z kilku etapów. W pierwszej kolejności należy oddzielić gruz od innych odpadów budowlanych i – jeśli to możliwe – metalowych konstrukcji. Po oddzieleniu surowca właściwego od niepożądanych materiałów przystępuje się do jego kruszenia. W tym celu firma rozbiórkowa najczęściej wykorzystuje specjalne maszyny:

  • kruszarki udarowe (młotkowa) – rozdrabniają gruz poprzez uderzenia młotkami. Sprawdzają się w przypadku mineralnych materiałów porozbiórkowych, takich jak beton i cegła, oraz miękkich i średnio twardych skał,
  • kruszarki szczękowe – z powodzeniem kruszą gruz ceglany i betonowy. Rozdrabniają materiały dzięki dwóm szczękom: ruchomej i stałej, które są ustawione względem siebie pod odpowiednim kątem. Zgniatają one gruz aż do momentu uzyskania odpowiedniej frakcji.

Kruszarki można wynająć (nawet wraz z operatorem) i dokonywać kruszenia już na składowisku. Pozwala to zaoszczędzić m.in. na kosztach transportu. Sprzęty na wynajem są najczęściej wyposażone we własny napęd. Dlatego działają nawet w miejscach pozbawionych zasilania sieciowego. Co więcej, są napędzane gąsienicami, dzięki czemu mogą poruszać się po zróżnicowanym terenie (zarówno utwardzonym, jak i piaskowym czy też podmokłym).

Następnie pokruszony materiał jest dzielony w przesiewaczach na frakcje: odsiewkę (0-4 mm), materiał drobnoziarnisty (4-31,5) lub gruboziarnisty (31,5-63 mm). Niektóre kruszarki są wyposażone w zintegrowane sortowniki, które dzielą surowiec automatycznie bez konieczności wykorzystywania dodatkowego sprzętu (np. przesiewaczy mobilnych). Natomiast dzięki separatorowi magnetycznemu bez trudu oddzielają gruz od metalowych elementów. Tak przygotowane kruszywo można dodatkowo uszlachetnić. W efekcie zyskuje ono walory ozdobne.

Jak można wykorzystać pokruszony surowiec?

Recykling gruzu pozwala uzyskać surowiec, który odznacza się niedużą chłonnością wody, wytrzymałością oraz odpornością na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. W efekcie odznacza się długą żywotnością. Nic więc dziwnego, że pokruszony gruz jest wykorzystywany w budownictwie na wiele sposobów. Służy on jako m.in. materiał do:

  • budowy fundamentów,
  • produkcji betonu i zapraw,
  • budowy autostrad, dróg i torowisk,
  • utwardzania nawierzchni,
  • tworzenia zasypki,
  • wykonywania warstw filtracyjnych.

Na tym jednak nie koniec. Kruszywo stosuje się w celu podwyższenia terenów czy też podczas aranżacji ogrodu. Za jego pomocą można również przygotować podjazd, umocnić grunt, a nawet poprawić warunki drogowe zimą.

Kruszenie gruzu to świetny sposób na jego powtórne wykorzystanie. To nie tylko działanie ekologiczne, ale i ekonomiczne. Uzyskane w procesie kruszywo można bowiem wykorzystać na wiele sposobów, np. do produkcji materiałów budowlanych czy też do utwardzania podłoża.

Żeby uzyskać odpowiednią jakość gruzu, recykling warto powierzyć specjalistom. Profesjonalna firma rozbiórkowa w Katowicach będzie dysponować nowoczesnym parkiem maszynowym, dzięki któremu kruszenie przebiegnie sprawnie i ekonomicznie. Dlatego warto zdecydować się na współpracę.