Roboty ziemne – co wchodzi w zakres usług?

Roboty ziemne – co wchodzi w zakres usług? - okładka

Przygotowanie terenu pod budowę to kluczowy etap. Przesądza on bowiem o tym, czy obiekt zostanie odpowiednio posadowiony. Dlatego roboty ziemne mają aż tak duże znaczenie i nie wolno ich wykonywać po macoszemu. Czym właściwie są i jakie prace wchodzą w ich zakres?

Czym są roboty ziemne? Co wchodzi w ich zakres?

Roboty ziemne obejmują szereg prac budowlanych, których celem jest takie przygotowanie gruntu, aby możliwe stało się posadowienie na nim obiektu zgodnie z dokumentacją projektową. Wiążą się głównie z wydobyciem gruntu, jego przemieszczaniem i nadaniem mu wymaganego kształtu. Najczęściej przeprowadzaną w ich ramach czynnością jest wykonanie wykopów pod fundamenty, jednak katalog prac na tym się nie kończy. Co jeszcze obejmują roboty ziemne? Sosnowiec, to również miasto w którym zajmujemy się m.in robotami ziemnymi, dlatego sprawdź poniżej.

W ich skład wchodzą zarówno czynności wymagające użycia ciężkiego sprzętu (np. koparki, spycharki, walce), jak i czynności, gdzie liczy się przede wszystkim siła ludzkich mięśni. Zaliczyć można do nich m.in.:

 • wykonanie wykopów pod fundamenty,
 • wydobywanie ziemi, jej przemieszczanie, odpowiednie kształtowanie i usuwanie z pola budowy,
 • wyrównywanie wykopów przestrzennych,
 • wykonywanie wykopów pod ławy i stropy,
 • skarpowanie i stabilizacja ziemi,
 • hałdowanie materiału,
 • profilowanie gruntu 2D i 3D,
 • laserowa niwelacja terenu (usunięcie różnic w wysokości).

Na tym lista prac i czynności, które są wykonywane w ramach robót budowlanych, się nie kończy. Jeśli zależy Ci na kompleksowym podejściu i profesjonalnych efektach, wynajmij sprawdzoną ekipę, która nie tylko sprawnie, ale i dokładnie wykona wszystkie zlecone przez Ciebie prace. Dzięki temu zyskasz gwarancję dobrego przygotowania gruntu pod budowę obiektu.

Klasyfikacja robót ziemnych na podstawie ich specyfiki

Biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonych działań, roboty ziemne można podzielić na trzy kategorie.

 1. Porządkowe roboty ziemne. Obejmują wszelkie czynności przygotowawcze i porządkowe, np. usuwanie zbędnych roślin, darniny, krzewów i drzew. W ich ramach spulchnia się również glebę, odprowadza wody opadowe, czasowo obniża wody gruntowe i wytycza budowle ziemne. Prace z tej kategorii najczęściej wykonuje się na terenach trudnych.
 1. Podstawowe roboty ziemne. Zalicza się do nich szereg czynności, w tym makroniwelację terenu (wyrównanie znacznej powierzchni), a także wykonywanie wykopów pod obiekty, instalacje i drogi. W ich ramach wykonuje się również nasypy, podsypki i zasypki. Podstawowe roboty ziemne najczęściej wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, np. koparek.
 1. Wykończeniowe roboty ziemne. Obejmują m.in. wykonywanie wykopów pod fundamenty oraz wyrównywanie skarp i dna wykopów. W ich ramach przeprowadza się mikroniwelację i profiluje nasypy. Wszystko po to, aby uzyskać stabilne, nieosypujące się podłoże. Do tej kategorii robót zalicza się również ziemne prace ogrodowe, takie jak układanie ziemi roślinnej i kształtowanie małej architektury.

Jak więc widać, katalog prac wykonywanych w ramach robót ziemnych jest obszerny. Żeby uniknąć opóźnień i błędów, warto zatrudnić specjalistów, którzy zajmą się wszystkimi czynnościami, zarówno podstawowymi, jak i wykończeniowymi oraz porządkowymi. Dzięki temu zyskasz pewność, że grunt zostanie odpowiednio przygotowany.

Przy wyborze ekipy budowlanej zwróć uwagę nie tylko na doświadczenie, ale i sprzęt, którym dysponuje. Roboty ziemne wymagają bowiem zastosowania specjalistycznych maszyn, np. koparki, spycharki czy też walca. Ich zastosowanie zdecydowanie usprawnia pracę. Dlatego nie może ich zabraknąć na placu budowy.