Wyburzenie a rozbiórka – jakie są różnice

Wyburzenie a rozbiórka – jakie są różnice - okładka

Mylnym jest stwierdzenie, iż rozbiórka i wyburzenie działają zamiennie, bowiem pojęcia te w praktyce oznaczają zupełnie coś innego, mimo iż w finalnym etapie związane są one z likwidacją budynku. Jakie więc są różnice w obydwu robotach budowlanych? Co oznaczają te pojęcia i w jakich sytuacjach używać tych prawidłowych?

Czym jest rozbiórka?


Pojęciem rozbiórka określa się wszelkie roboty budowlane, które obejmują swoim zasięgiem między innymi demontaż, jak również i całkowite usunięcie z danego miejsca konkretnego obiektu budowlanego. Określenie to używane było szczególnie we wcześniejszych latach, gdzie wszelkie budynki rozbierano ręcznie, element po elemencie, a następnie część z nich można było wykorzystać dalej. Dziś określenie to używane jest w przypadku rozbiórki budynków o małych powierzchniach, budynków wykonanych z drewna, murowanych, czy też tworzonych na zaprawie wapiennej. Rozbiórki sprawdzają się, jak już wspomnieliśmy wszędzie tam, gdzie materiały budowlane mogą być ponownie wykorzystane.

Ponadto, takie rozwiązanie jest odpowiednim w sytuacjach, gdzie budynek znajduje się w takim miejscu, w którym niemożliwe jest zastosowanie ciężkiego sprzętu wyburzeniowego.

Czym jest wyburzenie?

Z pewnością idealnym, pospolitym określeniem dla słowa wyburzenia będzie demolka. Są to roboty budowlane, w których to główną rolę odgrywają wszelkie maszyny wyburzeniowe i materiały wybuchowe. W tym przypadku dochodzi do szybkiego i całkowitego zniszczenia całego obiektu budowlanego, bez możliwości wykorzystania materiałów do ponownego ich użycia. Wybierając wyburzenie budynku, istotne tutaj znaczenie ma przede wszystkim zabezpieczenie placu budowy i profesjonalne przygotowanie całości prac oraz samego sprzętu do wykonania konkretnych działań.

Wyburzenie pozwala w kilka chwil ,,powalić” budynek, bez konieczności ręcznego wykonywania wszelkich prac. Takie rozwiązania sprawdzają się przede wszystkim w sytuacjach, gdy mamy do czynienia ze starymi budynkami, z których materiały nie nadają się już do ponownego użytku. To także dobry wybór dla bardzo dużych obiektów budowlanych, pozwalając wykonać takie prace w zdecydowanie szybszym czasie.

Procedura postępowania przy określonych robotach budowlanych

Wykonując rozbiórki, jak również i przeprowadzając wyburzenia, niezwykle istotną rolę odgrywa odpowiednia procedura postępowania. Z pomocą profesjonalnej firmy, wszelkie prace wykonane są na najwyższym poziomie, z pełną skutecznością i zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa. W pierwszym przypadku, należy dowiedzieć się, czy na rozbiórkę potrzebne jest pozwolenie czy można jej dokonać bez niego. Kluczowe tutaj znaczenie ma odpowiednie zaplanowanie prac i wskazanie miejsca przechowywania materiałów, które będą dalej wykorzystane. W trakcie rozbiórki potrzebny jest kierownik, którego nadrzędnym zadaniem jest prowadzenie dziennika. W drugim przypadku, gdy w grę wchodzą wyburzenia, tutaj podstawą jest wykorzystanie odpowiednich sprzętów budowlanych, a przy tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, jak również i osobom, które mogą znajdować się w pobliżu prowadzonych prac.

Na co się zdecydować – rozbiórka czy wyburzenie?

Nie sposób podjąć samodzielnie decyzję, która z robót budowlanych dla likwidacji budynku stanowi lepszy wybór. Taką decyzję powinien podjąć fachowiec, który posiada w tym temacie stosowną wiedzę i doświadczenie. Tylko bowiem profesjonaliści, którzy przeprowadzają rozbiórki, jak również i oferują wyburzenia, mogą ocenić, które z dostępnych rozwiązań w danym przypadku okaże się być najlepszą z dostępnych opcją.