Co zrobić z gruzem po wyburzeniu?

Co zrobić z gruzem po wyburzeniu? - okładka

Niewątpliwie skutkiem ubocznym przeprowadzonej rozbiórki lub wyburzenia budynku są duże ilości odpadów budowlanych. I bez względu na to, czy dochodzi do likwidacji obiektu budowlanego z ceglanego muru czy z bloczków betonowych, ilość gruzu niewątpliwie stanowi duży problem. Składowanie go może zakończyć się poważnymi karami pieniężnymi. Co więc w takiej sytuacji zrobić? Kogo zatrudnić do ,,posprzątania terenu”? Gdzie wywieźć gruz?

Gruz budowlany – czy można go w jakikolwiek sposób wykorzystać?


Oczywiście! Jest to surowiec wtórny. Te pokruszone na kawałki elementy betonowe, ceglane czy także ceramiczne, mogą dalej być poddane stosownej obróbce, a następnie kruszeniu, by w finalnym etapie móc produkt taki wykorzystać ponownie jako materiał budowlany. Firma wyburzeniowa świadcząc usługi wyburzania budynków, współpracuje najczęściej z osobami, które pozyskiwaniem takiego gruzu się zajmują. Świadcząc więc wyburzenia, jednocześnie oferuje dokładne posprzątanie terenu.

Gdzie można dalej wykorzystać taki gruz? Nadaje się on wyśmienicie przy wykonywaniu dróg oraz parkingów, a także i przy stawianiu fundamentów. Jest idealnym też wyborem przy tworzeniu skarp i skalniaków, jak również i innych wzniesień. Trzeba pamiętać o jednej zasadzie – gruz można wykorzystać na dalsze prace wokół swojej posesji, można go oddać do dalszego wykorzystania, ale absolutnie nie może być on traktowany jako odpad komunalny i ten aspekt jak najbardziej należy mieć na uwadze!

Sposoby na pozbycie się gruzu z posesji


Jeśli nie jest nam on do niczego potrzebny, a ponadto nie może być uznany jako odpad komunalny, to co należy w związku z jego usunięciem z danego terenu zrobić? Istnieją dwa sposoby. Jednym z nich jest tak zwana prawidłowa utylizacja, a więc zlecenie recyklingu odpadów budowlanych gminnemu przedsiębiorstwu gospodarki odpadami – PSZOK. To właśnie do takiego miejsca należy dostarczyć gruz z rozbiórki. Najlepszą tutaj opcją jest zamówienie wcześniej kontenerów, w które bezpośrednio ładuje się odpady w trakcie wykonywanych prac. Drugim z kolei sposobem, zdecydowanie bardziej wygodnym i mało uciążliwym jest zatrudnienie do tego fachowców. Firma wyburzeniowa oferująca kompleksowe prace na terenie działki, na której znajduje się budynek do likwidacji, może wykonać zarówno samo wyburzenie, jak równie i pełen zakres prac związanych z usunięciem gruzu z posesji. W ten sposób nie trzeba zupełnie martwić się o zamówienia kontenerów, o segregację odpadów czy zatrudnienie firmy transportowej, która takie wielkogabarytowe odpady mogłaby wywieźć. Zatrudnia się firmę i ta całość prac wykonuje kompleksowo, na najwyższym poziomie.

Jak wybrać firmę wywożącą odpady budowlane?

Zalet wynikających z wyboru firmy wyburzeniowej jest bardzo dużo, jednak kluczowe znaczenie mające wpływ na zadowolenie odbiorcy ma zatrudnienie odpowiedniej w tym zakresie prac firmy. Sięgając po tego typu usługi, należy skupić się na kilku zasadniczych elementach. Po pierwsze cena wywozu gruzu, bowiem choć najtańsza oferta nie zawsze będzie odpowiednia, to wiadomo, iż za śmieci nikt nie chce płacić dużych pieniędzy. Po drugie, należy spojrzeć, jakiej wielkości kontenery firma posiada. Zupełnie bowiem inne jest zapotrzebowanie na nie, gdy w grę wchodzą wyburzenia małego domu jednorodzinnego, inne, gdy następuje likwidacja starej fabryki czy dużej hurtowni. Po trzecie, kluczowe znaczenie ma terminowość. Warto zwrócić uwagę, jak długi jest czas oczekiwania na taką usługę. I po czwarte, co istotne – firma wyburzeniowa powinna posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty, aby takie usługi można wykonywać, dlatego też kwestia papierologii ma tutaj niebywale duże znaczenie.