Bezpieczeństwo przy pracach wyburzeniowych – zasady

Bezpieczeństwo przy pracach wyburzeniowych – zasady - okładka

Prace wyburzeniowe uchodzą za niebezpieczne. Dlatego należy je wykonywać z należytą ostrożnością, a także według określonych zasad. Pozwala to zminimalizować ryzyko upadków z wysokości, uszkodzeń ciała czy też zniszczenia mienia. Jakich wytycznych należy bezwzględnie przestrzegać przy wyburzeniach? O czym pamiętać, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym?

Wyburzenia – podstawowe zasady bezpieczeństwa

Żeby prace wyburzeniowe były bezpieczne zarówno dla zaangażowanych w nie pracowników, jak i osób postronnych, należy zadbać wiele szczegółów. Co najważniejsze, może w nich brać udział tylko wykwalifikowany lub odpowiednio przeszkolony personel, który dysponuje stosowną wiedzą z zakresu BHP, a w przypadku obsługi maszyn i urządzeń – także wymaganymi uprawnieniami.Przed rozpoczęciem wyburzenia każdy pracownik powinien zapoznać się z dokumentacją projektową budynku, opracowanym planem działania oraz indywidualnym zakresem obowiązków.

Ponadto wszystkie osoby obecne na placu rozbiórki muszą zostać wyposażone w środki ochrony indywidualnej:

  • hełmy,
  • okulary,
  • rękawice,
  • maski chroniące drogi oddechowe.

Warto zadbać także o to, aby pracownicy mieli na sobie stosowną odzież, w tym kamizelki odblaskowe, i obuwie robocze. Ponadto osoby wykonujące czynności na skraju konstrukcji należy wyposażyć w szelki bezpieczeństwa.

Co równie ważne, zabezpieczyć trzeba teren, na którym prowadzone będą prace. Obszar musi zostać ogrodzony i odpowiednio oznakowany, tak aby osoby postronne nie mogły przypadkowo się na nim znaleźć. Wyburzany obiekt należy również odłączyć od sieci przesyłowych.

Bezpieczeństwo przy pracach wyburzeniowych – o czym jeszcze pamiętać?

Wyburzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przy świetle dziennym i najlepiej bezwietrznej pogodzie. Dopuszcza się jednak możliwość wykonywania prac przy niezbyt intensywnym wietrze, który nie stwarza ryzyka niekontrolowanego zawalenia się obiektu. Jeśli prędkość podmuchów przekroczy 10 m/s, należy przerwać czynności.

Podczas wyburzania bezwzględnie zabrania się:

  • zrzucania ciężkich przedmiotów z wysokości,
  • burzenia ścian poprzez ich podcinanie lub podkopywanie,
  • przebywania pracowników na niższych kondygnacjach.

Wymaga się natomiast zapewnienia odpowiedniej widoczności. Można o to zadbać, wykorzystując specjalistyczny sprzęt ograniczający zapylenie. Zaleca się również stosowanie rynien zsypowych, które ułatwiają odgruzowywanie wyższych kondygnacji. To najlepszy sposób, by zapobiegać zawaleniu się stropu z powodu ciężaru gruzu.
Sprawne i bezpieczne wyburzenia

Żeby prace wyburzeniowe były bezpieczne, a jednocześnie postępowały bez opóźnień, należy je powierzyć specjalistom. Zadbają oni o wszystkie szczegóły, ustalą zakres i harmonogram działań oraz w profesjonalny sposób uporają się z wyburzeniem obiektu i posprzątaniem terenu. W tym celu wykorzystają w pełni sprawne maszyny i sprzęty.

Wyburzenia m.in. w Zabrzu zalicza się do jednych z najbardziej wymagających prac budowlanych. Dlatego podczas ich wykonywania zalecana jest wysoka ostrożność. Jednak na nic ona się zda, jeśli plac wyburzeniowy nie będzie odpowiednio zabezpieczony, a pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnych. W ferworze pracy nietrudno bowiem o pomyłkę.

Podejmując się zadania, należy zatem pamiętać, że zdrowie i życie jest najważniejsze. Dlatego tak istotną kwestią jest przestrzeganie powyższych zasad. W przeciwnym razie prace wyburzeniowe mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych.